Business Archiv – przechowywanie dokumentów

Archiwizacja nośników

Usługa przechowywania nośników danych cyfrowych wychodzi naprzeciw potrzebie archiwizacji kopii bezpieczeństwa poza siedzibą Klienta. Proponujemy cykliczne lub na wezwanie dostawy / odbiory / wymiany nośników oraz dostawy ekspresowe w ciągu 2 godzin od zamówienia.

Oferujemy Pomieszczenie Sejfowe – zapewniające warunki do bezpiecznego przechowywania nośników danych, to jest metalowe, odporne na ogień i zabezpieczone przed dostepem osób trzecich pomieszczenie, zlokalizowane w budynku o wysokiej odporności pożarowej obiektu, odporność ogniowa ścian – R240, drzwi – EI120, wyposażone w monitoring, system sygnalizacji pożaru oraz CCTV. Pomieszczenie posiada 2-godzinną odporność ogniową, zgodnie ze standardem klasy S 120 DIS, w zgodzie z normą EN 1047–1–2005 oraz ze standardem ECB*S C02 (nr certyfikatu: 1403/DC10–19).

Do bieżących dostaw i odbiorów nośników używamy specjalnej, bezpiecznej walizki Secure Line Media Cooler MC, odpornej na ogień, z wytrzymałością ogniową minimum 1 godziny (posiadająca atest UL 72 Class 125 for 1 Hour).

Scroll to Top