Business Archiv – przechowywanie dokumentów

Dokumentacja pracownicza

Oferta

Porządkowanie i archiwizacja dokumentów

Archiwizacja to proces podziału, porządkowania i oznaczania dokumentów, tworzenia jednolitych zbiorów i ich sklasyfikowania.

Przechowywanie dokumentów

Usługa przechowywania polega na przyjęciu dokumentów do składowania w naszym archiwum oraz na błyskawicznym udostępnianiu.

Skanowanie oraz digitalizacja

Skanowanie to proces polegający na wytworzeniu z dokumentu papierowego elektronicznej kopii, o wybranych parametrach, takich jak rozdzielczość.

Archiwizacja nośników

Usługa przechowywania nośników danych cyfrowych wychodzi naprzeciw potrzebie archiwizacji kopii bezpieczeństwa poza siedzibą Klienta.

Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej

Dokumentacja niearchiwalna, to dokumentacja o czasowym znaczeniu praktycznym, która po upływie obowiązującego okresu przechowywania zostaje wybrakowana.

Dokumentacja osobowo-płacowa

Business Archiv Sp. z o. o. posiada decyzję Wojewody Mazowieckiego na przechowywanie dokumentacji osobowo-płacowej.E-teczka

E-teczka to nowoczesna usługa niezbędna dla każdego działu kadr. Umożliwia szybkie wyszukanie i dostęp do obrazu dokumentu kadrowo-płacowego.
Likwidacja i upadłości

Od 2003 roku Business Archiv posiada uprawnienia do przechowywania dokumentów personalnych i płacowych, nadane przez Wojewodę Mazowieckiego.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej o naszej ofercie?
Masz pytania odnośnie konkretnych usług?

Napisz do nas, a my niezwłocznie się z Tobą skontaktujemy.

Nasze atuty

Niska cena

Terminowość

Szybka realizacja

FAQ

Czy wystawiacie druk Rp-7?
Firma Business Archiv Sp. z o.o. nie jest kontynuatorem prawnym zlikwidowanych/upadłych spółek i nie wystawia zaświadczeń w imieniu tych podmiotów. Jesteśmy natomiast zobowiązani do sporządzenia kopii dokumentacji znajdującej się w teczkach osobowo-płacowych oraz potwierdzenia jej „Za zgodność z posiadanymi dokumentami”. W przypadku braku druku Rp-7 w teczce osobowo-płacowej wysyłamy kopie: rocznych kart zarobkowych, rocznych kart ewidencji obecności w pracy, umowy o pracę, angaże, itp.
Jak wygląda proces uzyskania kopii dokumentacji osobowo-płacowej?

Kopie dokumentacji wysyłamy na podstawie wniosku złożonego za pomocą:

  • formularza na naszej stronie internetowej https://biz-archiv.com.pl/
  • listu wysłanego na adres dop@i-ba.pl
  • listu wysłanego pocztą tradycyjną na adres BUSINESS ARCHIV Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, budynek A-2, 05-800 PRUSZKÓW.

Czas realizacji zamówienia wynosi około 30 dni od momentu dostarczenia podania. Wszystkie podania są rozpatrywane w kolejności wpływu.

Nie ma możliwości trybu pilnego, przyspieszonego, itp.

Po około 30 dniach wysyłamy e-maila z informacją o numerze konta i kwotą do zapłaty lub w przypadku formy tradycyjnej podania wysyłamy fakturę pro-forma.

Po zaksięgowaniu opłaty na rachunku bankowym Business Archiv Sp. z o.o. przekazujemy bez zbędnej zwłoki kopie dokumentacji na podany adres lub w inny wskazany sposób.

Jakie dane są niezbędne do rozpatrzenia wniosku?

W formularzu na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo tylko te pola do uzupełnienia, które są niezbędne.

Jeśli zdecydujecie się Państwo na inną formę podania to prosimy o podanie danych:

  • imię i nazwisko/nazwisko panieńskie
  • datę urodzenia
  • imiona rodziców
  • nazwę zakładu pracy
  • lata pracy
  • telefon kontaktowy
  • adres korespondencyjny

PROSIMY NIE PRZESYŁAĆ NUMERU PESEL, NIP, NUMERU DOWODU OSOBISTEGO ORAZ SKANU DOWODU OSOBISTEGO!!!

Czy można wnieść opłatę za sporządzenie kopii dokumentacji wcześniej?
Nie, ponieważ każdy przypadek jest indywidualny i bez zapoznania się z zawartością teczki osobowo-płacowej nie jesteśmy w stanie określić ile dokumentów udostępnimy w odpowiedzi na złożony wniosek.
Czy wysyłacie Państwo kopie dokumentacji za granicę bądź do oddziałów ZUS?
Prowadzimy wysyłkę kopii dokumentacji do każdego wskazanego w podaniu miejsca. W przypadku wysyłki za granicę, do kosztu kopii doliczana jest opłata obliczona za pomocą kalkulatora Poczty Polskiej dla listu poleconego z potwierdzeniem odbioru. W przypadku jednostek ZUS, do wysyłki do konkretnego oddziału niezbędne jest podanie dodatkowo numeru sprawy.

Aktualności

Scroll to Top