Business Archiv – przechowywanie dokumentów

Porządkowanie i archiwizacja dokumentów

Archiwizacja to proces podziału, porządkowania i oznaczania dokumentów, tworzenia jednolitych zbiorów i ich sklasyfikowania, tj. określania czasu przechowywania.

Przed przyjęciem dokumentów do składowania w naszych magazynach przeprowadzamy ten proces dla nowych dokumentów lub przywracamy porządek starym, często zdezorganizowanym już zbiorom.

Zapewnia to:

  • pełną ewidencję zasobu w wersji elektronicznej i papierowej
  • łatwy i szybki dostęp do potrzebnych dokumentów
  • wydzielenie dokumentacji przeterminowanej i skierowanie jej do zniszczenia
Scroll to Top