Business Archiv – przechowywanie dokumentów

Niszczenie dokumentacji niearchiwalnej

Dokumentacja niearchiwalna, to dokumentacja o czasowym znaczeniu praktycznym, która po upływie obowiązującego okresu przechowywania zostaje wybrakowana.

Usługa niszczenia dokumentacji polega na bezpiecznej utylizacji zarówno dokumentacji papierowej jak również nośników danych. Protokół, który Państwo otrzymają po wykonaniu przez nas usługi gwarantuje, że dokumenty zostały zniszczone w sposób poufny i profesjonalny.

Scroll to Top