Business Archiv – przechowywanie dokumentów

ISO 9001:2015-10

PN-EN ISO 9001:2015-10 to międzynarodowa norma określająca wymagania, jakie powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji. Ukierunkowana jest na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, przyjęcie podejścia procesowego, dostarczenie wyników skuteczności procesów oraz ich ciągłe doskonalenie w oparciu o obiektywne pomiary.

Podstawowym założeniem Systemu Zarządzania Jakością jest zasada ciągłej poprawy oparta na cyklu Deminga.

Do głównych wymagań normy ISO 9001:2015-10 należą: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją, i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu/usług, dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów/usług, procesów).

 

Wszystkie wymagania normy uwzględniają osiem zasad jakości:

  1. Zorientowanie na klienta (pozycja firmy na rynku jest zależna od jej klientów);
  2. Przywództwo (najwyższe kierownictwo ustala cel i kierunek działania);
  3. Zaangażowanie ludzi (najcenniejszym dobrem firmy są ludzie);
  4. Podejście procesowe (skuteczność i efektywność firmy zależy przede wszystkim od jakości realizowanych procesów);
  5. Systemowe podejście do zarządzania (zarządzanie jakością jest traktowane jako zarządzanie wzajemnie ze sobą powiązanymi procesami);
  6. Ciągłe doskonalenie (stałym celem firmy jest ciągłe doskonalenie realizowanych w niej procesów);
  7. Rzeczowe podejście do podejmowania decyzji (skuteczne podejmowanie decyzji opiera się na analizie dostępnych danych i informacji);
  8. Wzajemne korzyści w stosunkach z dostawcami (firma tworzy wzajemnie korzystne stosunki z dostawcami materiałów i usług co pozwala na zwiększenie zdolności do tworzenia wartości oraz stanowi gwarancję wysokiej jakości).

W 2007 roku firma Business Archiv Sp. z o.o., jako jedna z nielicznych w branży, uzyskała od Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. certyfikat Systemu Zarządzania Jakością wg ówczesnej normy PN-EN ISO 9001:2001.

System Zarządzania Jakością wdrożony w naszej firmie umożliwia nam stałe podnoszenie poziomu jakości usług przez nas oferowanych, poprzez ciągłe doskonalenie metod i sposobów działania. Corocznie w Business Archiv Sp. z o.o. przeprowadzany jest audit zewnętrzny niezależnej jednostki certyfikującej – PCBC S.A., zaś co trzy lata firma przechodzi audit recertyfikujący.

PLIKI DO POBRANIA

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami, a my rozwiejemy wszystkie Twoje ewentualne wątpliwości.

ISO 9001

Od 2007 roku posiadamy Certyfikat ISO.

Scroll to Top