Business Archiv – przechowywanie dokumentów

Likwidacje i upadłości

Od 2003 roku Business Archiv posiada uprawnienia do przechowywania dokumentów personalnych i płacowych, nadane przez Wojewodę Mazowieckiego. Oferujemy wyspecjalizowany serwis, niezbędny dla firm likwidowanych i upadłych, obejmujący:

  • Porządkowanie dokumentów, podział teczek na kategorie dokumentów, opracowanie teczek personalnych, dołączenie do nich dokumentacji płacowej itp.
  • Składowanie dokumentów w specjalnych kartonowych pojemnikach, oraz wszystkie czynności przygotowawcze, jak ich pakowanie, transport, rejestracja zawartości.
  • System udostępniania dokumentów, gwarantujący byłym pracownikom łatwe dotarcie do dokumentów.
  • Po okresie składowania dokumentów gwarantujemy przeprowadzenie ich zniszczenia, z zachowaniem procedur poufności.

Proponujemy profesjonalne rozwiązanie, posiadające pozytywną ocenę Państwowej Służby Archiwalnej, bardzo wygodne dla Likwidatora i Syndyka, skutecznie i tanio zabezpieczające potrzeby byłych pracowników.

Scroll to Top