Business Archiv – przechowywanie dokumentów

Finanse i ubezpieczenia

Dobre dostosowanie naszej oferty do potrzeb branży finansowo – ubezpieczeniowej zaowocowało dużą grupą takich odbiorców, bo sięgającą 30% liczby naszych Klientów. W tym gronie znajdują się miedzy innymi banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze powiernicze i emerytalne, firmy księgowe i audytorskie.

Na specjalną uwagę zasługuje:

Usługa kancelaryjna

W tym odbieranie i podział poczty, skanowanie i rejestrowanie dokumentacji.

Archiwizacja

Archiwizacja i indeksacja wersji papierowej dokumentów.

Skanowanie i rejestracja

Skanowanie i rejestracja dokumentacji operacyjnej, ekstrakcja danych w niej zawartych (OCR i ICR).

Repozytorium dokumentacji

Prowadzenie repozytorium dokumentacji w wersji elektronicznej lub zasilanie baz danych Klientów.

Usługi wspierające

Usługi wspierające zarządzanie dokumentacją, system jej natychmiastowego udostępniania, wreszcie brakowania jej po okresie przechowywania i niszczenia, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa.

Jak możemy Ci pomóc?

Skontaktuj się z nami, a my rozwiejemy wszystkie Twoje ewentualne wątpliwości.

ISO 9001

Od 2007 roku posiadamy Certyfikat ISO.

Scroll to Top