Business Archiv – przechowywanie dokumentów

Dokumentacja osobowo-płacowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 51 a ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020, poz. 164) firma Business Archiv Sp. z o. o. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej oraz innej dokumentacji niearchiwalnej o czasowym okresie przechowywania, zlikwidowanych jednostek organizacyjnych, dla której okres przechowywania jeszcze nie upłynął.

Business Archiv Sp. z o. o. posiada decyzję Wojewody Mazowieckiego na przechowywanie dokumentacji osobowo-płacowej.

Przekazywanie akt do dalszego przechowywania jest odpłatne i odbywa się w oparciu o protokół przekazania po podpisaniu „Umowy Przechowania”. Wszelkie informacje oraz szczegółowa oferta zostanie Państwu zaprezentowana przez naszego przedstawiciela. Zapraszamy do współpracy.

BUSINESS ARCHIV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 00-971 Warszawa, Al. Krakowska 110/114

REGON: 012308504
tel: 22 846 51 11
fax: 22 868 20 60
e-mail biuro: warszawa@businessarchiv.pl
e-mail archiwum: archiwum@businessarchiv.pl
e-mail dokumentacja osobowa i płacowa: dop@i-ba.pl
formularz składania wniosków: www.biz-archiv.com.pl

Cennik

W oparciu o rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (Dz. U. 2005, nr 28, poz. 240) Business Archiv Sp. z o. o. pobiera następujące opłaty:
sporządzenie kopii świadectwa pracy 17 zł
sporządzenie kopii, z zastrzeżeniem pkt 3, innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia 4 zł
sporządzenie kopii każdej karty kartoteki zarobkowej bądź zasiłkowej albo strony listy płac 4 zł
sporządzenie odpisu świadectwa pracy, za każdą rozpoczętą stronę 35 zł
za sporządzenie odpisu innego niż świadectwo pracy dokumentu z zakresu stosunku pracy, w tym dokumentu potwierdzającego wysokość wynagrodzenia, za każdą rozpoczętą stronę 8 zł
za sporządzenie odpisu skróconego wysokości zarobków na podstawie list płac, za każdą pozycję zestawienia (kwotę wynagrodzenia rocznego albo wynagrodzenia za krótszy okres faktycznie przepracowany w ciągu roku) 4 zł
Łączna opłata od jednorazowo złożonego zamówienia nie może przekroczyć kwoty 200 zł.
Scroll to Top