Business Archiv – przechowywanie dokumentów

Przechowywanie dokumentów

Usługa przechowywania polega na przyjęciu dokumentów do składowania w naszym archiwum oraz na błyskawicznym udostępnianiu ich, zależnie od potrzeb, w wersji elektronicznej lub oryginałów. Zapewniamy pełną obsługę, obejmującą czynności pomocnicze, jak pakowanie, transport, rejestrację zbioru, wyszukiwanie i dostarczanie potrzebnych akt. Po okresie przechowywania wykonujemy brakowanie i niszczenie z zachowaniem procedur poufności.

Dokumenty przechowywane są w systemie wysokiego składowania w specjalnych tekturowych pojemnikach, mieszczących ok. 0,4 metra bieżącego akt.

Outsourcing przechowywania dokumentów zapewnia:

  • redukcję kosztów składowania dokumentów i uwolnienie powierzchni w biurze
  • lepszy i trwały porządek w dokumentacji i jej szybką dostępność
  • odpowiednie warunki przechowywania i wysoki poziom bezpieczeństwa dokumentów
Scroll to Top