Kontakt dla firm

Interesuje mnie usługa:
Archiwizacja i przechowywanie dokumentówSkanowanie i digitalizacja dokumentówArchiwizacja nośnikówNiszczenie dokumentacji niearchiwalnejPorządkowanie dokumentacjiDokumentacja osobowo-płacowa
Preferowana forma kontaktu:
e-mailtelefon
Preferowany czas kontaktu:
9.00-11.0011.00-13.0013.00-15.0015.00-17.00
Akceptuję regulamin serwisu oraz klauzulę informacyjną (wymagane)

Biuro zarządu oraz magazyn

Siedziba spółki

  • Al. Krakowska 110/114
    00-971 Warszawa

Nr KRS 0000121498, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XVI Wydział Gospodarczy Rejestrowy

Kapitał Zakładowy 1.000.000 PLN opłacony w całości
NIP : 522-19-18-383
REGON: 012308504

Siedziba zarządu

Magazyn

Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy XVI Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS 0000121498
Kapitał Zakładowy 1.000.000 PLN opłacony w całości

NIP : 522-19 -18 -383
REGON: 012308504